NMD historik 1997-2014

2016-01-18

Det är en imponerande historia som visar hur mycket ensemblerna inom NMD har bidragit för att sprida professionell musikteater och dans i norra Sverige sedan 1997.

Jan Johansson, som under många år har varit verksam som koordinator för NMD, har skrivit en historik över NMDs tillblivelse och verksamhet under åren 1997-2014. NMDs historia börjar redan när NorrlandsOperan hade sin första premiär den 21 mars 1975 med Rossinis opera Italienskan i Alger. Det var ett historiskt ögonblick i det norrländska kulturlivet. Det var då som norra Sverige fick sin första professionella musikteaterinstitution. Sedan dess har mycket hänt.

Det är en imponerande historia som visar hur mycket ensemblerna inom NMD har bidragit för att sprida professionell musikteater och dans i norra Sverige. Sedan 1997 har de fyra ensemblerna tillsammans gjort 128 turnerande produktioner, varav 51 är nya verk och uruppförande. NMD har omfördelat 173 statliga miljoner till turnéstöd för ensemblerna som har genomfört 2131 föreställningar, som i sin tur har nått 360 844 personer i alla kommuner i de fyra norrlandslänen. Många har fått möjlighet att se och höra dessa föreställningar tack vare de 779 publikbussar som NMD har bekostat.

Vill Du läsa hela historiken? Hör av dig till NMDs koordinator Tomas Wennström, så skickar vi den gratis:

tomas.wennstrom@nmd-info.se

mobil: 070-3267627