Debattinlägg Allehanda 19 okt

2015-10-30

Allt för ofta beskrivs kultur som tärande. Så är det inte. Tvärtom. Kultur är i högsta grad närande, både för människors välbefinnande och den regionala ekonomin och tillväxten, skriver NMDs ordförande Jan-Erik Ögren och koordinator Tomas Wennström, i ett debattinlägg i Allehanda apropå diskussionen om besparing inom kulturområdet i landstinget i Västernorrland.

Kultur är närande inte tärande
Allt för ofta beskrivs kultur som tärande. Så är det inte. Tvärtom. Kultur är i högsta grad närande, både för människors välbefinnande och den regionala ekonomin och tillväxten. Allt hänger ihop.
För någon vecka sedan firande Norrdans sitt 20-årsjubileum. Vi som representerade NMD, Norrlands nätverk för musikteater och dans, hade förmånen att tillsammans med hundratals glada och stolta Härnösands- och länsbor få vara med i firandet. NMD har till uppgift att medverka till att musikteater och dans blir tillgänglig för alla i norra Sverige. Det gör vi bland annat genom att varje år fördela närmare elva miljoner kronor i statliga turnébidrag.
Samma dag som Norrdans firade sitt jubileum i Härnösand demonstrerade flera tusen oroliga människor i Kramfors för att behålla sjukhuset i Sollefteå. Det är tyvärr inte bara i Västernorrland som människor är oroliga och landstinget brottas med ekonomiska bekymmer. Det sker i många landsting och regioner runt om i Sverige.
Vi är medvetna om att det inte är lätt för landstingspolitiker att göra besparingar och samtidigt bevara en kvalificerad sjukvård och satsa på en nödvändig utveckling av sin region. Det är ingen enkel ekvation. Men allt för ofta ser vi att behovet av sjukvård ställs mot satsningar på kultur i diskussionerna inom landsting och regioner. Det är synd. Så behöver det inte vara. Alla människor och regioner behöver både en bra sjukvård och ett livaktigt kulturliv för att kunna utvecklas.
I början av förra århundradet växte befolkningen och jobben i alla norrlandslän. Mycket tack vare tillgången på naturresurser. Så är det inte längre.
Sedan 50-talet har Västernorrlands befolkning minskat med 50 000 personer. Naturresurserna är viktiga och finns kvar men de skapar inte längre några fler jobb. Nu är det kommuner och regioner som har god tillgång på kunskap, kommunikationer, kultur och kreativa livsmiljöer som lockar människor och företag.
Vi lever i en tid när allt fler kommuner och regioner blir allt mer mångkulturella. Mycket på grund av en stor inflyttning av människor från hela världen. När universitet i Umeå invigdes för 50 år sedan talades 20 språk i kommunen. Nu talas det över 160 olika språk. Det finns också en rad studier som visar olika positiva samband mellan människors hälsa, välbefinnande och tillgången till kultur. Därför blir satsningar på kultur en allt viktigare tillväxt- och utvecklingsfaktor för både människor och regioner.
Sedan Norrdans bildades för 20 år sedan har NMD bidragit och omfördelat över 170 statliga miljoner kronor i våra fyra nordligaste län. De fyra ensembler (Kyrko- och kammaroperan i Piteå, NorrlandsOperan i Umeå, Norrdans i Härnösand och Estrad Norr i Östersund) som ingår i NMD har tillsammans genomfört över 2000 föreställningar och nått mer än 360 000 människor i 38 kommuner runt om i Norrland.
Enbart Norrdans har haft närmare 1000 dansföreställningar i våra fyra norrlandslän och bidragit med 60 statliga miljoner till Härnösands kommun och Västernorrlands län. Det säger något om vilken betydelse som NMD och Norrdans har för den kulturella utvecklingen i Västernorrland och de övriga norrlandslänen.
Vi har, som sagt, respekt för de svårigheter som landstingspolitiker i Västernorrland har när de nu måste prioritera och göra besparingar i landstingsbudgeten. Vi vill ändå påpeka att satsningarna på kultur i Västernorrland utgör bara 1,3 procent av hela driftsbudgeten i landstinget. Därför skulle nedskärningar inom kulturen inte ge några större besparingseffekter. Däremot kan det få omfattande negativa konsekvenser för kulturverksamheterna och den regionala utvecklingen i länet.
En besparing i de regionala anslagen till kulturen riskerar att Västernorrland går miste om många miljoner och förlora mycket av de statliga bidragen. Så fungerar nämligen samspelet mellan lokala, regionala och statliga anslag till olika kulturverksamheter.
Därför hoppas vi att alla i den fortsatta diskussionen förstår att kulturen i högsta grad är närande och inte tärande för människors välbefinnande och den regionala utvecklingen i Västernorrland.

Jan-Erik Ögren Tomas Wennström
Ordförande NMD Koordinator NMD