Susann Jonsson ny koordinator för NMD från januari 2022

2021-12-10

Susann Jonsson efterträder Kjell Englund som tillträder tjänsten som operachef på Wermland Opera i Karlstad 1 januari 2022.

Susann Jonsson är bosatt i Råneå i Norrbotten. Hon kommer att arbeta både hemifrån  digitalt och ”in real life” i alla kontakter där det behövs, inte minst med ensemblerna. Men också med styrelse och med kommunalförbundets fullmäktige.

Hon har genom sin egen konsultfirma och sina olika anställningar inom främst film- och teatervärlden skaffat sig ett omfattande kontaktnät, både internationellt, nationellt och regionalt. Hon har hela tiden arbetat nära konstnärliga/kulturella verksamheter. Filminstitutet, Filmpool Nord, Luleå Stadsteater, Dramatiska Institutet för att nämna några. Just nu har Susann Jonsson en tidsbegränsad anställning hos Kulturrådet som rör fördelning av krisstöd som beviljats av regering och riksdag.

Susann Jonsson kommer att lägga stor vikt vid att tillsammans med Kultur i Norr utveckla arrangörsföreningarna som är en av de viktigaste förutsättningarna för att utveckla turnéverksamheten som är NMDs ”ryggrad”.

Susann Jonsson tillträder tjänsten som är på 60% den 1 januari 2022.