Under en kvinnas hjärta

2017-09-13

Under en kvinnas hjärta handlar mycket om de olika faserna i en kvinnas liv

Mira Bartov är regissör för vår kyrkoopera Under en kvinnas hjärta. Bartov har tidigare regisserat flera uppmärksammade operor både i Sverige och utomlands och var under många år konstnärlig ledare för Folkoperan i Stockholm. Det bådar gott inför den kommande turnén i länet där frågor som ”är vi för upptagna med att förverkliga oss själva?” och ”hur hittar vi mening i tillvaron?” kan få sina svar.Tiden har en framträdande roll i berättandet. Åldrandet eller förädlandet … Likaså lyckans relativitet i förhållande till var i våra liv vi befinner oss. Den ständiga strävan efter balans i vår motsatsfyllda existens.

– Jag tror att våra änglar kommer snarare från jorden än himlen, från trädens rötter, jorden, leran eller alltings inre väsen ( till och med marmor om så vore). Det handlar om våra mänskliga strävanden och jakten på mening i tillvaron.