Vad är NMD?

Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans (NMD) är ett kommunalförbund med landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland som medlemmar. Kommunalförbundet NMD:s uppgift är att:

  • Medverka till att musikteater och dans blir tillgänglig för alla i norra Sverige
  • Etablera NMD regionalt, nationellt och internationellt
  • Svara för övergripande koordinering av de i förbundet ingående ensemblerna.

En annan viktig uppgift för förbundet är att fördela ett statligt verksamhetsbidrag för att skapa förutsättningar för ensemblernas turnéer i norra Sverige. De ensembler som ingår i nätverket är; NorrlandsOperan i Umeå, Norrdans i Härnösand, Barn- och ungdomsoperan inom Estrad Norr i Östersund samt Piteå Kammaropera.

NMD har ett förbundsfullmäktige som utses av landstingen. Fullmäktige utser i sin tur en styrelse som består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.

A la Carte

Norrdans

Våren 2014

bild: Carl Thorborg

Boris Christ

Piteå Kammaropera

Hösten 2015

bild: Foto: Okänd

Vision

Vår vision är att medverka till att göra musikteater och dans tillgänglig för alla i norra Sverige. Vi ska också förmedla insikter om vad musikteater och dans kan betyda för människor!

Inriktningsmål:

  • Medverka till att erbjuda publiken i alla kommuner i de fyra nordliga länen möjlighet att uppleva opera/musikteater och nutida dans
  • Initiera åtgärder för ökad tillgänglighet
  • Biträda enemblerna i kontakter med internationella samarbetsprojekt/nätverk
  • Medverka till att utveckla formerna för samarbete mellan ensemblerna
  • Regelbundet samråd med konstnärliga ledare/kulturchefer och producenter/marknadschefer om produktions/verksamhetsplanering resp. försäljning/turnéläggning/arrangörsstöd
  • Fortlöpande uppdatering och utveckling av den interna informationen
  • Bidra till att utveckla kultursamarbetet i norra Sverige.

Figaros Bröllop

NorrlandsOperan

Våren 2015

bild: Emil Nyström

Utanförskapet

Estrad Norr

Hösten 2014

bild: Estrad Norr