Minskat statligt stöd till regionala musiklivet

2015-08-18

Statens ansvar för finansieringen av det regionala musiklivet har minskat de senaste tjugo åren.

Statens ansvar för finansieringen av det regionala musiklivet har minskat de senaste tjugo åren. En starkare finansiering, ökad samordning och tydligare direktiv krävs för att garantera fortsatt nationell tillgång till professionell musik i hela landet.

Det konstaterar Svensk Scenkonst i sin rapport ”Från länsmusik till regional musik – utmaningar och behov i det nya samverkanslandskapet” som presenteras i slutet av maj på det nationella musikmötet i Malmö.

Läs mer och ladda ner rapporten på Svensk Scenkonst hemsida:

http://www.svenskscenkonst.se/sv/aktuellt/pressreleaser/2015/maj/ett-levande-musikliv-kraver-starka-regionala-institutioner/