IN SERVICE

2020

Till vem eller vad står vi i tjänst för när vi dansar tillsammans? Är vi i musikens tjänst?

Av de 2-3-4 dansstegen som någon annan, en gång i tiden, uppfann för oss?

Eller följer vi denna rytm för att upptäcka vem vi är för varandra?

För att utforska vem vi egentligen dansar för, kommer vi, först och främst, dansa för dig. Därefter kommer vi dansa bland oss själva och söka vår danspartner längs vägen. Till sist kommer vi dansa tillsammans. Vi kommer resa genom upprepning mot variation. Vi kommer att röra oss till musiken (Vi har valt discomusik från 70-talet) och mot musiken. Vi kommer berätta vad vi gör och vi kommer göra allt det vi berättar. Vi kommer att fortsätta. Vill du vara med?